6 septembrie – Mihail Kogălniceanu

6 septembrie – Mihail Kogălniceanu

In cadrul tururilor pietonale ghidate organizate de către Travel BlitzZ Iasi, atât în cimitirul Eternitatea sau pe la Casele memoriale, cât şi pe traseele din oraş imaginea lui Mihail Kogălniceanu este aproape mereu prezentă prin amprenta lăsată  şi pe care A.D. Xenopol îl caracteriza „natura aleasă ce cu greu încap câte două alături într-un veac” ().

Mihail Kogălniceanu s-a nascut la 6 septembrie 1817 la Iasi şi a fost un important om politic liberal, istoric, scriitor şi publicist, membru fondator al Societăţii Academice Române şi preşedinte al Academiei Române, prim-ministru al României între anii 1863 şi 1865, ani în care, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza,  s-au pus bazele României moderne prin reformele instituite: secularizarea averilor mănăstireşti, legea comunală, legea electorală, legea rurală, legea invăţământului.

Tot el este cel care a participat activ la cele mai importante evenimente istorice în devenirea României: Revoluţia de la 1848,  Unirea Principatelor Române din 1859 şi Proclamarea Independenţei de la 1877 din postura de ministru de externe al Principatelor Unite.

Mihail Kogălniceanu a fost unul dinte cei mai mari oameni de cultură ai veacului al XIX-lea, contribuind cu succes la cercetarea istoriei naţionale şi dezvoltarea literaturii româneşti. Alături de Vasile Alecsandri, Constantin Negruzzi, Alecu Russo, Grigore Alexandrescu, Alexandru Donici si altii, la 30 ianuarie 1840 a fondat revista „Dacia literară”, iar în articolul inaugural a sintetizat idealurile scriitorilor paşoptişti, punând astfel bazele curentului paşoptist din literatură. Drept recunoştinţă pentru contribuţia sa la dezvoltarea culturii, a fost ales preşedinte al Academiei Române.

Mihail Kogălniceanu încetează din viaţă în urma unei operaţii la Paris în data de 20 iunie 1891, la vârsta de 74 de ani, iar trupul lui este adus la Iaşi şi înmormântat la Cimitirul Eternitatea.

In Iasi, pe starda Mihail Kogălniceanu la nr. 11 se află Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” aparţinând Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi care poate fi vizitat de marţi până sâmbătă între orele 10 şi 17.