Istoria și istoriile statuii “ușărnice” (I)

Istoria și istoriile statuii “ușărnice” (I)

Gh. Asachi

În faţa Școlii Primare “Gh. Asachi” de pe pitoresc bulevard Ștefan cel Mare tronează statuia de marmură albă de Carrara a lui Gheorghe Asachi (1788-1869). Lucrarea a fost realizată, în 1890, de sculptorul bucureştean Ion Georgescu, considerat a fi cel mai mai de seamă reprezentant al neoclasicismului în sculptura românească. Printre lucrările lui Ion Georgescu se numără și mulajul basoreliefului aflat pe piatra tombală a lui Mihai Eminescu, din Cimitirul Bellu din București. Basorelieful reproduce chipul lui Eminescu, așa cum a fost el inclus în tabloul ”Junimii”.

Mihai Eminescu
M. Eminescu

Statuia lui Gheorghe Asachi a fost amplasată pentru prima dată, la data de 14 octombrie 1890 în curtea Bisericii “Sfinții Trei Ierarhi” pe partea de nord, acolo unde Gheorghe Asachi întemeiase „Şcoalele” sale, tocmai în semn de apreciere a rolului său de întemeietor al învățământului în limba română din Moldova. La festivitatea de inaugurare, participanții au primit o broșură cu biografia lui Gheorghe Asachi tipărită gratuit de librarul, editorul și anticarul ieșean Elias Șaraga.

La baza soclului sunt aşezate, într-o casetă metalică, osemintele sale şi ale soţiei, pianista Elena Asachi (născută la Viena cu numele de Eleonore Teyber). Rămăşiţele pământeşti ale celor doi au fost aduse, cu ocazia dezvelirii statuii în 1890, de la cimitirul bisericii „Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Copou, unde au fost înhumate iniţial. Din acest motiv, în curtea din spatele bisericii se găsește bustul lui Gh. Asachi, lângă cel a lui Ion Creangă, care a fost diacon la aceeași biserică. (Pe soclul bustului stă scris: „Asachi este bărbatul care în vremi grele s-a străduit pentru luminarea neamului său. Care a fondat în Moldova cea dintâi tipografie sistematică și cea dintâi foaie periodică, care a povățuit ani întregi școalile noastre naționale. Mihail Kogălniceanu”.)

I. Creanga si Gh. Asachi

La mutarea osemintelor lui Gheorghe Asachi, acestea au fost purtate pe umeri de câţiva dintre foştii elevi ai lui Gheorghe Asachi, printre care Nicolae Ionescu (membru fondator al Academiei Române), pictorul Gheorghe Panaiteanu-Bardasare (fondatorul Pinacotecii Naționale din Iași) şi istoricul Theodor Codrescu (redactor, tipograf, traducător). (Ilustrul om de litere și tipograf Theodor Codrescu dă numele celebrului campus sudențesc din Copou) .partea a II-a